Období: září 2013

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Reformace

Eldorado (») | 26. 9. 2013 | přečteno: 392× | komentáře: 0
16. století  číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Střední a východní Evropa v pozdním středověku

Eldorado (») | 26. 9. 2013 | přečteno: 497× | komentáře: 0
Uhry
(Slovensko, Maďarsko, Sedmihradsko, část Chorvatska)ve 13. stol. vládne rod Arpádovcůjejich moc slábne ve prospěch šlechty (magnátů)1301 Arpádovci vymírají a nastupují Přemyslovcivládne Václav III., následně byl vyhnán a vládli Anjuovcibyli schopní posílení královské moci, rozvoj hospodářství - těžba1387 vymírají Anjuovci, nastupuje Zikmund Lucemburskýsvou moc opíral o šlechtu a církevmusel řešit problémy s nájezdy Turků1437 vymírají Lucemburkové - Zikmund umírádalším významným panovníkem byl Matyáš Korvínzlomil odpor magnátů (šlechty)založil univerzity v Peši a Bratislavěpo jeho smrti... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Stoletá válka a její důsledky

Eldorado (») | 26. 9. 2013 | přečteno: 621× | komentáře: 0
Stoletá válka číst dál