Revoluce 1848

Napsal Eldorado (») 24. 2. 2014 v kategorii 4.A GR, přečteno: 1593×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

FRANCIE

 • lidé jsou nespokojeni s králem (Ludvík Filip Orleánský)
 • v únoru 1848 byl jeden z politických banketů zakázán
  - v Paříži vyrostly barikády .. vypukla revoluce
  - král poslal vojsko, ale část přeběhla na druhou stranu -> král uprchl do Anglie
 • Francie se znovu stává republikou, je vytvořena nová vláda a 2. republika
 • bylo zavedeno všeobecné volební právo, ale týkalo se pouze mužů
 • bylo přislbeno právo na práci
 • pracovní doba byla snížena na 10 hodin
 • proběhly volby, zvítězili umírnění republikáni a monarchisté
 • v červnu vypuklo povstání dělníků
  - bylo potlačeno
 • byla vypracována nová pstava
 • v čele státu měl být prezident
  - 1. prezident v roce 1848 ... Ludvík Napoleon Bonaparte (synovec Napoleona Bonaparta)
 • vládu držel pevně v rukou, omezil všeobecné volící právo
 • roku 1851 se nechal zvolit císařem,  z 2. republiky se stává 2. císařství

ITÁLIE

 • území je rozděleno na různé jednotlivé státy
 • některá území patřila Rakousku (Benátky a Lombardie)
 • vzniká hnutí o vzkříšení Italského národa -> risargimento
 • 1. Sicilské království
  - postupně se hnuté začalo šířit na pevninu
 • do čela hnutí se postavil sicilský král Viktor Emanuel II.
 • došlo k boji s Rakouskem 
  - Viktoe Em. II. byl poražen a musel s Rakouskem uzavřít mír

NĚMECKÝ SPOLEK

 • začaly se zde ozývat hlasy pro sjednocení
 • do čela se postavilo Prusko
 • byl svolán celoněmecký ústavodárný sněm do Frankfurtu
 • měli se bavit o představách o novém státu
 • vznikly 2 koncepce sjednocení
  1. koncepce velkoněmecká; která zahrnovala všechny státy s Rakouskem
  2. koncepce maloněmecká; zahrnovala všechny německé státy kromě Rakouska, hlavní slovo mělo Prusko
 • rozhodli se pro maloněmeckou koncepci
 • koruna byla nabídnuta Pruskému králi -> odmítnul
 • znovu funguje Německý spolek

HABSBURSKÁ MONARCHIE

 • měla 3 centra - Vídeň, Pešť, Praha
 • první nepokoje začaly ve Vídni a to v březnu 1848
 • požadovali odvolání Metternicha a ústavu -> mělo dojít ke změně monarchie absolutní na monarchii konstituční
 • kancléř Metternich byl odvolán, byly zavedeny částečné občanské svobody a zavedena cenzura
 • v říjnu vypklo povstání znovu
  - byl vyhlášen vyjímečný stav
 • císař i sněm Vídeň opustili (nebylo bezpečno)
 • v prosinci císař Ferdinand odstupuje a nastupuje František Josef I. 
 • 1849 byla sepsána oktrojovaná ústava - byla vydána panovníkem ... Bachův absolutismus

 • v Pešti také vypuklo povstání, v jeho čele byl Lajoš Kossuth
 • maďaři požadovali větší samostatnost v rámci manarchie a poloviční moc i pro střední vrstvy
 • panovník požadavky přijal, byl svolán uherský sněm
  -> vypukl vojenský konflikt mezi maďary a podrobenými národy (chorvaté, slováci)
 • došlo ke střetu maďarů s císařskými vojsky
  - maďaři byli poraženi
Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a pět