Poválečný svět

Napsal Eldorado (») 4. 6. 2014 v kategorii 4.A GR, přečteno: 1441×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

USA
-je supervelmocí
-vydělává na půjčkách (půjčuje)
-roste zde hospodářství
-zavedena sériová výroba -> zboží se stává levnějším

-stát podporuje průmysl a vývoz
-1919 - vyhlášena prohibice (zákoz alkoholu)
-nechce se mísit do politiky
-zájem soustředěn na J. Ameriku, Tichomoří a obchod s Japonskem 

Velká Británie
-přichází o rezervy
-dluží USA za dodávky
-stále největším ekonomickým státem Evropy
-začíná národní osvobozenecký boj (v koloniích)
-1921 - Irsko se osamostatňuje -> vznik problémů mezi Irskem a Británií (převážně náboženské)

Francie

-obrovské hospodářské ztráty (zničené území z bojů)
-pomoci si chce reparacemi Německa
-roste národní sebevědomí (porazili Německo ve válce)
-nový systém opevnění - Maginotova linie (na hranicích s Němci, je to jakýsi pevnostní systém)

Itálie

-ve 20. letech zde sílí nacionalismus -> vzniká fašistická strana
- v čele Benito Mussolini (tituloval se na duce – vládce)
-1921 - fašisté uspívají ve volbách a chtějí, aby byl Mussolini premiérem
- daří se jim to pod nátlakem
-Mussolini -rozpouští parlament 
-ruší nefašistické strany
-zavádí cenzuru

-tajná policie
-Mussolini si nechce znepřátelit papeže a stejně tak si papež nechce znepřátelit jeho ->
-1929 - uzavřeny Lateránské dohody (mezi fašisty a papežem) 
-Mussoliniho cílem se stává ovládnutí Středomoří a Etiopie 

Německo
-1918-1933 - prožívá období Výmarské republiky (od uzavření míru až do nástupu Hitlera) 
-hospodářství je v troskách
-dluhy na reparacích: asi 120 miliard
-1922 - smlouva se Sovětským svazem
- ten slibuje pomoc za příslibu uznání existence
-1923 - Rúrská krize - Francie a Belgie obsazují podniky v Podrúří, jako vynahrazení reparací
- díky tomu se Němci dostávají do ještě větších problémů
-Do sporů se přidává i USA -> 
-1924 - Dawesův plán (plán hospodářské pomoci Německu) - USA půjčuje peníze a německý průmysl začíná pracovat 
-1928 - Jangův plán - určena konečná výše reparací 
- splátkový kalendář
- nad Německem zrušen hospodářský dohled 

Sovětský svaz
-1917 - začíná zde občanská válka (Bolševici x Eseři)
-1918-1920 - intervenční válka (zapojuje se Británie a Francie (na stranu Eserů))
- vítězí komunisté
-vypuká hladomor (nejlépe se mají vojáci)
-hospodářství v troskách
-1922 - vznik SSSR (Svaz sovětských socialistických republik) 
- Rusko+Ukrajina+Bělorusko
-funguje diktatura proletariátu (moc si ve státě na sebe bere dělnická třída)
-1924 - umírá Lenin
-1924-1928 - ve straně nastávají boje o moc (mezi Trockým a Stalinem)
- Lenin před smrtí více fandil Trockému
-vítězně vychází Stalin a Trocký je donucen k útěku ze SSSR, ale přesto byl nadále pronásledován
-začíná tzv. období čístek - Stalin se zbavuje odpůrců
- nazváno bojem proti vnitřnímu nepříteli = prvotní myšlenky byly, že dělnická třída je dokonalá, ale

on vnesl myšlenku, že nepřítele můžete hledat i uprostřed svého davu
-1934-1937 - Moskevské procesy - proti stranickým špičkám a velení v armádě

- zinscenované (šlo o to, aby to věděla co největší masa lidí a byla zastrašená)

-1936 - slavnostě vyhlášeno dobudování komunismu
- nová ústava
- obrovské slavnosti
- ze Stalina se stává kult osobnosti (uctíván jako kdyby byl nějaký bůh)

 

Hospodářství SSSR

- vše, co mohli dát do armádytam taky dali
- po válce zavedena NEP - nová ekonomická politika
- podpora tržní ekonomiky
-1927 - Rusko se dostává zpět na svoji předválečnou úroveň

-Stalin zavádí plánované hospodářství - výroba se neřídí poptávkou, ale předem danými požadavky státu 
- vše řízeno centrálně
- pětiletka
-dochází k industrializaci - důraz je kladen na těžký (zbrojní) průmysl
- spotřebitelský v útlumu
-SSSR má suroviny, ale ne technologie - stroje dovážené ze západu
- platili obilím -> hladomor na Ukrajině
-dochází ke kolektivizaci - sjednocování zemědělské půdy
- vznikají kolchozy (něco jako naše JZD) 
- vznik družstev, kam zemědělci 'museli dobrovolně' vstoupit, nebo jim bylo 
vyhrožováno, připadně přidělena horší půda, dokud nesouhlasili se vstoupením
- majetek se spojuje a patří 'všem'
-přichází krize zemědělství - snížení přínosu 
 

Období stabilizace
-polovina 50. let
-většina států překonala poválečnou hospodářskou krizi 
-rozvoj technologií - elektrospotřebiče (lednice, pračky, žehličky, vysavače...)
-roste automobilový průmysl

-rozvoj elektrokomunikace

-1925 - konference v Locarnu (Švýcarsko)

- Německo přestává být bráno jako poražený stát -> vstupuje do Společnosti národů
-později podepsán Rýnský garanční pakt - zaručena nedotknutelná hranice mezi Francií a Německem
-1928 - Briand - Kellogův pakt
- stvrzení, že všechny spory mezi státy budou řešeny mírovými cestam


Světová hospodářská krize
-24.10.1929 - Černý čtvrtek - krach na New Yorkské burze (klesají akcie) 
-zasahuje průmysl i zemědělství
-rychle se dostává i do Evropy
-přezdívá se jí 'krize z nadvýroby' 
-výroba klesá o 37%
-důsledky: - snižuje se výroba
- roste nezaměstnanost
-Roosevelt přichází s novým programem New Deal (nový úděl)
- ten má řešit hosp. Krizi
- opatření: - podpora vývozu (zrušení vývozních daní)
- investice do státních zakázek
- stavba dálnic, letišť a silnic
- stanovena čtyřiceti hodinová pracovní doba a minimální mzda
-díky koloniím krize nejméně postihuje VB

Nástup nacismu v německu
-1919 - vzniká NSDAP (německá socialistická strana dělnická)
-1923 - Hitler zatčen za plánování převratu
-vojenské složky NSDAP: SA (polovojenské oddíly k vyhlazování odpůrců)
SS (elitní jednotky)
SD (policie)
gestapo (tajná policie)
-1929 - hospodářská krize se dostává do Německa
-leden 1933 - Hitler vyhrává volby do postu říšského kancléře
-únor - dekret na ochranu státu a lidu
-rozpouští říšký sněm
-zakazuje ostatní politické strany
-cenzura
-vznikají první koncentrační tábory
-zaveden vůdcovský princip (hlavní slovo má Hitler - vůdce) 
-nastává problém s komunisty - když vypukne v říšském sněmu požár, Hitler obviňuje právě komunisty
-1934 - Noc dlouhých nožů - SS útočí na SA
- umírá prezident, nový už není zvolen
-koná se první velký sjezd nacistické strany (Norimberk)
-1935 - probíhá plebiscit (lidové hlasování) o připojení Sárska 
- rozhoduje se o jeho připojení k Německu
- vyhlášeny Norimberské zákony: - zákon o říšském občanství
- o ochraně německé krve a cti (vyloučení židu z kulturního, politického i běžného života) 
-listopad 1938 - Křišťálová noc (rozbitá skla- oheň se odrážel ve střepech)
- cílená likvidace židovského majetku

Hospodářství Německa
-Hitler buduje uzavřený hospodářský život
-jde mu o samostatnost
-důraz je kladen na zbrojní průmysl
-hosp. řízeno centrálně
-budování celnic a dálnic
-zavedena všeobecná branná povinnost
-obsazeno demilitarizované pásmo (pásmo bez vojenské přítomnosti) v Porýní
-uzavřen pakt proti Koninterně (proti SSSR)

Obsazení Rakouska
= anšlus Rakouska
-do Rakouska jde do čela klerofašistická strana (křesťanští fašisté)
-ostatní strany jsou zakázány
-Hitler chce Rakousko připojit
-březen 1938 - německá vojska vstupují do Rakouska, kde jsou překvapivě vítána jásotem

Španělská občanská válka
-ve Španělsku vládne levicová strana 
-pravice má podporu armády, církve a Falanga (fašisti)
-červenec 1936 - protivládní povstání (Franco (velitel Falanga) je v jeho čele)
-začíná občanská válka
-pravice postupně obsazuje dvě třetiny země, kromě Barcelony a Madridu
-pravici podporuje Německo a Itálie
-levici SSSR a interbrigády (mezin. jednotky složené z dobrovolníků)
-Madrid ( i s Barcelonou) dobyt o dva roky později
-1938 - Franco se ujímá vlády
- Španělsko se stává fašistickým státem
-1975 – Franco odstupuje z vlády a na jeho přání na trůn nastupuje Juan Carlos I. (abdikoval 2.6.2014)

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šest a jedna